Uppställning av brickorna i Mahjong

Alla brickor i Mahjong läggs efter noggrann blandning i formen av en fyrkantig mur. Formen ska symbolisera den mäktiga Kinesiska muren. Brickorna läggs i två lager i form av en kvadrat med sidor som är 18 stenar långa. Varje sida av muren representeras av vindarna Nordan, Sunnan, Östan och Västan. Därefter slås tärningarna av vardera spelare. Den person som får högst blir östanvind.

Att bryta muren
Den spelare som tilldelats titeln Östan är den som först bryter muren. Detta går till så att personen slår med spelets tärningar och räknar sedan sidorna på kvadraten med start vid sin egen mursida. När denne nått kvadratens sida som motsvarar tärningarnas nummer, exempelvis Nordans del av muren, slår Nordan med tärningarna och räknar lika många brickor som tärningarna visar. Det bricklager som räknats fram lyfts upp och placeras till vänster ovanpå muren. Dessa lager kallas Ruinen. Denna del av muren används till att fylla på spelarnas hand när de får upp en blomma, årstid eller får kong.