Poängberäkning i Mahjong

Poängberäkningen i Mahjong är relativt komplex. Beräkningarna skiljer sig en hel del beroende på var i världen man spelar. I Kina spelar man ofta om pengar och då vill man ha ett snabbt poängberäkningssystem. Detta ger ett snabbare spel.

Först räknar man ut poängen för den vinnande handen och därefter övriga spelares. Spelar man om pengar får förlorarna först betala vinnaren och därefter skillnaden i sina poäng till varandra.

Komplicerad poängräkning i Mahjong
Chows har inget värde utan är mer ett sätt att snabbt få en hand. Får man Mahjong utan en enda chow tilldelas man extra poäng. Pongs och kongs ger poäng liksom par. Blommor och årstider ger extra poäng. Det finns även mallar för bonuspoäng för vinnarhanden samt dubbleringar för medspelarnas händer. Poängberäkningen kan bli aningens komplicerad så det är bra att skriva upp och räkna ut dubbleringar med mera löpande under spelet för att undvika missförstånd.
Bötesbelopp

När man räknat ut poängen delas det ut böter beroende på vem som har gjort Mahjong. Om sittande vind gjort Mahjong delas dennes poäng i tre och summan dras från motspelarnas poäng. Är det inte sittande vind som gjort Mahjong delas handens poäng i två. Ena halvan dras från den sittande vinden och resterande delas i två och dras från vardera kvarvarande spelare.