De olika brickorna i Mahjong

Mahjong spelas med 144 brickor varav 136 brickor kallas ordinarie och de 8 sista är så kallade bonusbrickor. Brickorna är uppdelade i olika serier – bambu, ringar och tecken. Numera är brickorna även numrerade på västerländskt viss från ett till nio. I varje serie ingår 36 brickor. Till de ordinarie brickorna räknas även röda, gröna och vita drakar samt vindar åt alla fyra väderstreck. Till bonusbrickorna i Mahjong hör årets fyra årstider samt blommor.

De ordinarie brickorna i Mahjong
Alla serier innehåller 36 brickor numrerade mellan ett till nio där varje bricka finns i fyra exemplar. I bambuserien bär alla brickor utom den första, bilder av bambu. På bricka nummer ett är bambun ofta ersatt med en fågel.

Teckenserien innehåller lika stort antal brickor numrerade på likadant sätt. Den röda kenji skriften på brickorna betyder ”10 000”.

Ringserien består av brickor med ringar. Även denna serie innehåller lika stort antal brickor. Ringarna symboliserar mynt.

Drakarna finns i rött, grönt och vitt utförande. Bokstäverna ”P” och ”C” som står på de vita och röda drakarna står för ”pai” och ”chung”, resultatet a gammal translitterering. Drakarna är 12 stycken till antalet.

Vindarna är döpta efter väderstrecken, Nordan, Sunnan, Östan och Västan. Alla vindar finns i fyra exemplar.
Bonusbrickor

Bonusbrickorna i Mahjong kallas årstider och blommor. Av dessa finns endast en bricka av varje. Bonusbrickorna går inte att kombinera med andra brickor i handen utan placeras utanför handen och ersätts med en ny. Bonusbrickorna ger extra poäng eller dubbleringar av redan existerande kombinationer.

Mahjong