Mahjongregler

Det finns en mängd olika regler för att spela Mahjong. De vanligaste är klassiskt kinesiskt, gammalt kinesiskt, nytt kinesiskt, klassiska och moderna japanska regler, taiwanesisk Mahjong samt europeiska och amerikanska Mahjongregler. De skiljer sig en del från varandra så spelarna måste bestämma sig för hur man vill spela.
Att spela Mahjong

När alla förberedelser i form av vindfördelning, brickuppställning och brickutdelning är gjorda och alla spelare bytt ut sina blommor, årstider eller kongs mot nya brickor från Ruinen kan spelet Mahjong börja.

Östan börjar med att slänga sin fjortonde bricka. Den är nu fri att plockas av motspelarna. Vill ingen ha den får man börja plocka brickor från Muren.

Den spelare som tar en kombination får nu slänga en bricka och personen som sitter näst i tur om denne fortsätter rundan. Spelarna fortsätter att samla kombinationer tills någon fått Mahjong. Om Östan gör Mahjong redan från början kallas det Himmelens välsignelse. Gör någon av spelarna Mahjong på den första brickan som Östan slänger kalls det Jordens välsignelse. Dessa händer samt andra specialhänder ger extra poäng.

När man räknat ihop sina poäng fortsätter nästa runda Mahjong. Innan spelet är slut ska alla fyra spelare hinna med att vara sittande vind. Detta kan ta lång tid så vanligast är att man bryter spelet efter att Sunnan varit sittande vind. Den som vinner Mahjong är helt enkelt den som har flest poäng.

Mahjong