Spelordning i Mahjong

Från muren tilldelas varje spelare 13 brickor. Spelaren som är Östan får 14 brickor. Östan delar ut brickorna som ligger till vänster om Ruinen. De första två lager brickor (fyra stenar) ges till Östan, därefter ges följande två lager brickor till nästa spelare och sedan nästa tills alla spelare har tolv stenar var. Nu fortsätter utdelningen med endast en bricka i taget tills alla spelare har 13 brickor och Östan har 14 brickor.

Mahjongspel
Spelarna får nu titta på sina Mahjongbrickor men ska inte visa annat än bonusbrickorna för sina medspelare. Bonusbrickorna läggs synliga och byts ut mot brickor högst upp från ruinen. Tar toppbrickorna i ruinen slut fylls det på med brickor från höger sida om Ruinen.

Östan börjar med att slänga en bricka från sin hand. Det är nu fritt för vilken spelare som helst att ropa hem den brickan för att bilda pong eller kong. För att ropa in brickan för att bilda chow krävs att spelaren sitter direkt till höger om den som kastade brickan.

Vill ingen motspelare ha den kastade brickan får man börja dela ut första brickan från muren. Utdelning sker alltid medsols.