Gratis Mahjong

Många är det som erbjuder små modifierade versioner av spelet. Här finns ett litet urval av gratis Mahjong online.

Mahjong Time
Spela de fem största versionerna av Mahjong: Hong Kong Mahjong, American Style Mahjong, Kinesisk Mahjong, Japanese Modern Mahjong eller European Classical Mahjong. Här finns också ett community där du kan komma i kontakt med andra spelare över hela världen.
Verkar det spännande? Gå då och registrera ett konto. Du kan spela för att vinna priser och pengar eller så kan du spela gratis. Mahjong Time är den största och bästa internetsajten som erbjuder Mahjong och där spelare kan tävla gratis eller om pengar. Spela multibords turneringar eller Sit & Go (Ett bord där spelet startar när alla platser är tagna).

Gratis mahjong finns på många fler ställen online. Här är några av de gratisversioner som finns på många sajter där du kan spela gratis mahjong så mycket du vill.

Mahjong Masquerade – Brickorna har form av olika skådespelare. Din uppgift är att få skådespelare med likadana masker att mötas.

Mahjongg Fortuna – Pusselvariant där brickorna skall paras ihop två och två och på så sätt rensas de bort.

Mahjong Treasure – Temat är pirater och brickorna i form av mynt. Mynten skall fås bort parvis.

Mahjongregler

Det finns en mängd olika regler för att spela Mahjong. De vanligaste är klassiskt kinesiskt, gammalt kinesiskt, nytt kinesiskt, klassiska och moderna japanska regler, taiwanesisk Mahjong samt europeiska och amerikanska Mahjongregler. De skiljer sig en del från varandra så spelarna måste bestämma sig för hur man vill spela.
Att spela Mahjong

När alla förberedelser i form av vindfördelning, brickuppställning och brickutdelning är gjorda och alla spelare bytt ut sina blommor, årstider eller kongs mot nya brickor från Ruinen kan spelet Mahjong börja.

Östan börjar med att slänga sin fjortonde bricka. Den är nu fri att plockas av motspelarna. Vill ingen ha den får man börja plocka brickor från Muren.

Den spelare som tar en kombination får nu slänga en bricka och personen som sitter näst i tur om denne fortsätter rundan. Spelarna fortsätter att samla kombinationer tills någon fått Mahjong. Om Östan gör Mahjong redan från början kallas det Himmelens välsignelse. Gör någon av spelarna Mahjong på den första brickan som Östan slänger kalls det Jordens välsignelse. Dessa händer samt andra specialhänder ger extra poäng.

När man räknat ihop sina poäng fortsätter nästa runda Mahjong. Innan spelet är slut ska alla fyra spelare hinna med att vara sittande vind. Detta kan ta lång tid så vanligast är att man bryter spelet efter att Sunnan varit sittande vind. Den som vinner Mahjong är helt enkelt den som har flest poäng.

Mahjong

De olika brickorna i Mahjong

Mahjong spelas med 144 brickor varav 136 brickor kallas ordinarie och de 8 sista är så kallade bonusbrickor. Brickorna är uppdelade i olika serier – bambu, ringar och tecken. Numera är brickorna även numrerade på västerländskt viss från ett till nio. I varje serie ingår 36 brickor. Till de ordinarie brickorna räknas även röda, gröna och vita drakar samt vindar åt alla fyra väderstreck. Till bonusbrickorna i Mahjong hör årets fyra årstider samt blommor.

De ordinarie brickorna i Mahjong
Alla serier innehåller 36 brickor numrerade mellan ett till nio där varje bricka finns i fyra exemplar. I bambuserien bär alla brickor utom den första, bilder av bambu. På bricka nummer ett är bambun ofta ersatt med en fågel.

Teckenserien innehåller lika stort antal brickor numrerade på likadant sätt. Den röda kenji skriften på brickorna betyder ”10 000”.

Ringserien består av brickor med ringar. Även denna serie innehåller lika stort antal brickor. Ringarna symboliserar mynt.

Drakarna finns i rött, grönt och vitt utförande. Bokstäverna ”P” och ”C” som står på de vita och röda drakarna står för ”pai” och ”chung”, resultatet a gammal translitterering. Drakarna är 12 stycken till antalet.

Vindarna är döpta efter väderstrecken, Nordan, Sunnan, Östan och Västan. Alla vindar finns i fyra exemplar.
Bonusbrickor

Bonusbrickorna i Mahjong kallas årstider och blommor. Av dessa finns endast en bricka av varje. Bonusbrickorna går inte att kombinera med andra brickor i handen utan placeras utanför handen och ersätts med en ny. Bonusbrickorna ger extra poäng eller dubbleringar av redan existerande kombinationer.

Mahjong

Uppställning av brickorna i Mahjong

Alla brickor i Mahjong läggs efter noggrann blandning i formen av en fyrkantig mur. Formen ska symbolisera den mäktiga Kinesiska muren. Brickorna läggs i två lager i form av en kvadrat med sidor som är 18 stenar långa. Varje sida av muren representeras av vindarna Nordan, Sunnan, Östan och Västan. Därefter slås tärningarna av vardera spelare. Den person som får högst blir östanvind.

Att bryta muren
Den spelare som tilldelats titeln Östan är den som först bryter muren. Detta går till så att personen slår med spelets tärningar och räknar sedan sidorna på kvadraten med start vid sin egen mursida. När denne nått kvadratens sida som motsvarar tärningarnas nummer, exempelvis Nordans del av muren, slår Nordan med tärningarna och räknar lika många brickor som tärningarna visar. Det bricklager som räknats fram lyfts upp och placeras till vänster ovanpå muren. Dessa lager kallas Ruinen. Denna del av muren används till att fylla på spelarnas hand när de får upp en blomma, årstid eller får kong.

Mahjongbrickornas kombination

Spelet går ut på att man ska samla kombinationer i Mahjong kallas dessa kombinationer Chows, Pongs och Kongs. Chow är en kombination av tre brickor av samma sort i en följd, till exempel tre stycken bambu med siffrorna tre, fyra och fem. Pong är en kombination av tre identiska brickor av samma sort, till exempel tre stycken bambu med siffran fyra. Kong är en kombination av fyra identiska brickor, till exempel fyra stycken bambu med siffran fyra. Kong är den mest värdefulla kombinationen i Mahjong.

För att ta ”Mahjong” krävs att man har fyra kombinationer av chow, pong och kong samt ett par.

Specialhänder

Vissa Mahjonghänder ger extra mycket poäng. Några av dessa är

Den kejserliga Mahjongen
Tre dolda Kongs med drakar samt ett par av spelarens egen vind.

Mandarinens Mahjong
Tre dolda Kongs med vindar samt ett par av den fjärde vinden.

Galna apans Mahjong
Tre dolda pongs med drakar, en chow med drakar samt ett par av spelarens egen vind.

De fyra välsignelserna
Fyra pongs eller kongs av vindarna samt ett par med drakar

Röd och grön hand
Fyra pongs av bambu med valörerna ett, fem , sju och nio samt en röd och en grön drake.

Mahjongg

Spelordning i Mahjong

Från muren tilldelas varje spelare 13 brickor. Spelaren som är Östan får 14 brickor. Östan delar ut brickorna som ligger till vänster om Ruinen. De första två lager brickor (fyra stenar) ges till Östan, därefter ges följande två lager brickor till nästa spelare och sedan nästa tills alla spelare har tolv stenar var. Nu fortsätter utdelningen med endast en bricka i taget tills alla spelare har 13 brickor och Östan har 14 brickor.

Mahjongspel
Spelarna får nu titta på sina Mahjongbrickor men ska inte visa annat än bonusbrickorna för sina medspelare. Bonusbrickorna läggs synliga och byts ut mot brickor högst upp från ruinen. Tar toppbrickorna i ruinen slut fylls det på med brickor från höger sida om Ruinen.

Östan börjar med att slänga en bricka från sin hand. Det är nu fritt för vilken spelare som helst att ropa hem den brickan för att bilda pong eller kong. För att ropa in brickan för att bilda chow krävs att spelaren sitter direkt till höger om den som kastade brickan.

Vill ingen motspelare ha den kastade brickan får man börja dela ut första brickan från muren. Utdelning sker alltid medsols.

Poängberäkning i Mahjong

Poängberäkningen i Mahjong är relativt komplex. Beräkningarna skiljer sig en hel del beroende på var i världen man spelar. I Kina spelar man ofta om pengar och då vill man ha ett snabbt poängberäkningssystem. Detta ger ett snabbare spel.

Först räknar man ut poängen för den vinnande handen och därefter övriga spelares. Spelar man om pengar får förlorarna först betala vinnaren och därefter skillnaden i sina poäng till varandra.

Komplicerad poängräkning i Mahjong
Chows har inget värde utan är mer ett sätt att snabbt få en hand. Får man Mahjong utan en enda chow tilldelas man extra poäng. Pongs och kongs ger poäng liksom par. Blommor och årstider ger extra poäng. Det finns även mallar för bonuspoäng för vinnarhanden samt dubbleringar för medspelarnas händer. Poängberäkningen kan bli aningens komplicerad så det är bra att skriva upp och räkna ut dubbleringar med mera löpande under spelet för att undvika missförstånd.
Bötesbelopp

När man räknat ut poängen delas det ut böter beroende på vem som har gjort Mahjong. Om sittande vind gjort Mahjong delas dennes poäng i tre och summan dras från motspelarnas poäng. Är det inte sittande vind som gjort Mahjong delas handens poäng i två. Ena halvan dras från den sittande vinden och resterande delas i två och dras från vardera kvarvarande spelare.